Wbv Compaen

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over Solar Boulevard

Hoe is de aanmeldprocedure voor deze dienst?

Als u zich heeft aangemeld voor deze dienst bij uw zon-PV leverancier, zal deze zorgen dat er bij uw installatie een speciale responder wordt geplaatst en dat uw persoon- en installatiegegevens worden geregistreerd. Nadat de eerste datagegevens van uw installatie succesvol zijn ontvangen, ontvangt u automatisch een e-mail met een link en uw persoonlijk wachtwoord. Hiermee kunt u inloggen op uw persoonlijke pagina.

Hoe kan ik inloggen naar mijn persoonlijke pagina?

Door op de homepagina in het zwarte login scherm (rechtsboven) uw e-mailadres (= gebruikersnaam!) en wachtwoord in te vullen komt u op uw persoonlijke pagina terecht. Hier kunt u de performance van uw zonne-energie systeem bekijken, uw persoonlijke gegevens inzien en wijzigen en een (nieuwe) foto van uw installatie uploaden.

Wanneer ontvang ik een e-mail met mijn wachtwoord?

De eerste dag nadat de eerste datagegevens succesvol zijn ontvangen, ontvangt u automatisch een e-mail met een link, uw gebruikers- of login-naam(=e-mailadres) en uw persoonlijk wachtwoord. Het kan zijn dat het e-mail bericht in uw spambox terecht is gekomen. Kijk in dit geval eens goed in de folders: Spam, junk of bulk van uw e-mailbox.

Wachtwoord vergeten?

Het kan voorkomen dat u uw wachtwoord bent vergeten. Door op "Wachtwoord vergeten" te klikken in het login-scherm kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen. U ontvangt dan een e-mail met het nieuwe wachtwoord.

Hoe verander ik mijn wachtwoord?

Uw wachtwoord is te wijzigen op de persoonlijke pagina onder mijn gegevens.

Kan ik ingelogd blijven?

Ja, U kunt onbeperkt ingelogd blijven. Als u de link van uw leverancier bij uw favorieten opslaat kunt u iedere keer gelijk naar de persoonlijke pagina toe.

Hoe zit het met de privacy van mijn gegevens?

Privacy heeft bij SolarCare hoge prioriteit. Wij voldoen aan de strenge voorwaarden wat betreft gegevensbescherming, die gelden vanaf 25 mei 2018 conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Al uw persoonlijke gegevens (U kunt via mijn gegevens controleren welke persoonlijke gegevens wij van u hebben ontvangen bij de aanmelding) worden door uw leverancier en SolarCare vertrouwelijk behandeld en worden nooit publiekelijk op het internet of publieke websites gepubliceerd. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor contact i.g.v. storingen aan uw installatie en voor het afsluiten, verlengen en factureren van uw abonnement. U kunt de persoonlijke gegevens laten corrigeren door het sturen van een mail naar support@solarcare.nl . Na het beëindigen van uw abonnement zullen wij op uw schriftelijke verzoek, uw persoonlijke gegevens z.s.m., maar uiterlijk binnen 4 weken, uit onze database verwijderen. U kunt hiervoor een mail sturen naar support@solarcare.nl.

Welke persoonsgegevens worden gebruikt?

SolarCare gebruikt de persoonlijke gegevens, die door u of uw leverancier zijn aangegeven voor het afsluiten van een monitoringabonnement voor uw zonnepaneelinstallatie. Het betreft uw naam, adres en contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres). U kunt deze inzien op uw persoonlijke pagina onder mijn gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend en alleen gebruikt voor contact i.g.v. storingen aan uw installatie en voor het afsluiten, verlengen en factureren van uw monitoringsabonnement. Wij maken gebruik van cookies voor de noodzakelijke technische werking en uw gebruiksgemak (websiteoptimalisatie, onthouden voorkeursinstellingen en login-gegevens). u kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gebruik van cookies

Bij het aanbieden van onze diensten maken we gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige, kleine bestandjes die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Met deze cookies verzamelen we geen persoonlijke gegevens. We gebruiken ze alleen om het gebruik van onze website (o.a. inloggen) voor u gemakkelijker te maken.

Wat betekent de boodschap: Het account waarop u probeert in te loggen is gedeactiveerd!

Als u bij het inloggen de boodschap: "Het account waarop u probeert in te loggen is gedeactiveerd" op uw scherm krijgt, betekent dit dat uw abonnement is verlopen en u niet (tijdig) aan uw dienstenaanbieder heeft aangeven om dit te verlengen. Als u alsnog het abonnement wilt verlengen stuurt u via contact een verzoek hiertoe naar uw dienstenaanbieder of naar support@solarcare.nl

Heb ik speciale programma's of software nodig om gebruik te maken van deze dienst?

Nee, alle functionaliteiten zijn te gebruiken vanuit de browser (zoals Internet Explorer, vanaf versie 7 en Firefox, vanaf versie 2) op Windows en Macintosh. Wij adviseren u wel om steeds de laatste versie en updates voor uw browser te installeren.

Kan ik de prestaties van mijn PV installatie ook via mijn iPhone of iPad bekijken?

Ja, dat is mogelijk. We maken echter geen gebruik van zgn. App's. U krijgt toegang tot uw klantpagina via uw Internetbrowser van uw mobiele telefoon of tablet (gebruik bij voorkeur hiervoor Chrome). Ga hiervoor via de browser naar het inlogscherm van Solar Boulevard. Als u rechtsboven vervolgens u e-mailadres en wachtwoord invoert, komt u op uw persoonlijke klantpagina van uw PV installatie terecht. Als wordt herkend dat wordt ingelogd via een iPhone of een andere smartphone (zoals Samsung, HTC, Blackberry) start automatisch de mobiele website op en kunt u de status en performance van uw eigen PV-installatie inzien. Vervolgens kunt u deze pagina opslaan bij uw favoriete links (=bookmarken) en evt. een bookmark symbool op het scherm aanmaken. Als u nu later de gegevens van uw PV installatie wilt bekijken dan klikt u op deze link (of symbool) en komt u meteen op de klantpagina terecht (zonder in te loggen). De informatie die via de mobiele site wordt aangeboden is minder uitgebreid dan het gebruik van de vaste website. Dit is bewust zo gedaan om het (mobiele) dataverbruik( en kosten) zo beperkt mogelijk te houden en rekening te houden met de kleinere schermafmetingen. Indien u meer uitgebreidere informatie (zoals Google Maps en download mogelijkheden voor de grafieken) wenst, kunt u te allen tijde omschakelen naar de vaste website (zie hiervoor de speciale link links onderaan in de zwarte balk!) De meeste browsers onthouden de laatste keer en springen de volgende keer weer automatisch naar de laatste gekozen optie. Indien u gebruik maakt van een iPad springt deze de 1e keer automatisch naar de vaste (uitgebreide) website. Naar behoefte kunt u ook hier weer omschakelen naar de meer compactere mobiele website. De mobiele website is primair bedoeld voor mobiele telefoontoestellen en tablets met kleine(re) schermafmetingen (< 7 inch). Vanaf 7 inch schermen of meer zal de vaste website (met uitgebreidere informatie) meestal de voorkeur genieten. Let Op: Er worden via de App stores SolarCare monitoring App's tegen betaling aangeboden door malafide partijen. Dit zijn illegale versies die niet functioneren. Zoals hierboven beschreven werkt SolarCare niet met (betaalde) App's en kunt u te allen tijde bij een geldig Solar Boulevard abonnement, toegang krijgen tot de klantpagina's door gebruik te maken van de browser.

Waarom worden de gegevens op mijn mobiele telefoon verschoven weergeven?

Om de gegevens op uw mobiele telefoon te presenteren maakt u gebruik van de browser van uw telefoon. Deze is mogelijk niet geheel compatibel met de standaard browsers (Chrome, Firefox, IE). Indien de schermen niet goed worden weergegeven, kunt u het beste een van de standaard browsers (bijv Chrome) downloaden via de App store en deze gebruiken voor het bekijken van uw klantpagina.

Waarom werkt de SolarCare App uit de App store niet?

Er worden via de App stores illegale SolarCare monitoring App's tegen betaling aangeboden door malafide partijen. Dit zijn illegale kopieën die niet functioneren. Om als abonnee (gratis) toegang te krijgen tot uw klantpagina, kunt u gewoon de browser van uw mobiele telefoon of tablet gebruiken . Uw kunt hierbij kiezen uit een uitgebreide website of een compactere mobiele website.

Waar staat kWh-LD voor?

kWh -LD staat voor de totale dagopbrengst van geproduceerde zonne-energie, die gisteren (Last Day) in kWh is geregistreerd.

Hoe wordt de opbrengstfactor op jaarbasis bepaald?

Voor Nederland en België wordt een jaarlijks een gemiddelde opbrengstfactor van 0,85 gehanteerd. Dit betekent dat een installatie van 2500Wp, die ideaal is gelegen op het zuiden en geen last heeft van schaduw, gemiddeld per jaar circa 0,85 x 2500kWh = 2125 kWh zal opleveren. Wat u in de grafiek rechtsonder ziet is de zgn. cumulatieve factor wat inhoudt dat u per maand de maandopbrengst/capaciteit ziet vermeerderd met de cumulatieve factor van de vorige maanden. Als u dus vanaf januari productie heeft, zult u zien dat elke maand de factor hoger wordt en dat aan het eind van het jaar minimaal het gemiddelde van 0,85 bereikt zal worden als uw installatie het gehele jaar in bedrijf is geweest en uw installatie het gehele jaar geen last heeft gehad van schaduw werking t.g.v. dakkappelen, schoorstenen, bomen en/of nabijgelegen gebouwen. Bij goed functioneren van uw installatie ligt de maandelijkse cumulatieve waarden boven de blauwe curve, die gezien mag worden als een minimale waarde bij een zomer met een gemiddeld aantal zonne-uren. Let op: schaduw werking door laagstaande zon in het voor- of najaar heeft ook een negatieve invloed op deze factor. Natuurlijk heeft een goede zomer met veel zon een positieve invloed op deze factor en we zien bijvoorbeeld dat de laatste jaren een factor van 0,90 tot 0,95 en zelfs hoger (m.n. in kustgebieden) zeer goed mogelijk is.

Wordt mijn zonne-energie volledig teruggeleverd aan het net?

Productie van uw systeem is nooit gelijk aan het geen wat u zult terug leveren aan het net. U verbruikt namelijk zelf ook elektriciteit. Als voorbeeld, op een zonnige dag wekt uw zon-PV installatie op een moment een vermogen van 3000 Watt op, echter verbruikt uw wasmachine op dat moment 2000 Watt, op dat moment is er een vermogen van 1000 Watt over, deze wordt teruggeleverd aan het net. Uiteraard verschillen deze momenten continue en ziet u uiteindelijk op uw digitale slimme meter wat er is teruggeleverd. Bij de jaarafrekening zal uw energieleverancier het verbruik en de productie salderen (dit betekent dat de aan het net teruggeleverde energie in mindering wordt gebracht op de uit het net afgenomen energie). Beschikt u over een meter met draaischijf, dan loopt u meter terug en zal uw jaarverbruik minder zijn.

Hoe komt het dat mijn zonnepaneel-installatie op zonnige dagen in de middaguren automatisch tijdelijk wordt uitgeschakeld?

Op zonnige dagen met veel zonne-energieopbrengst, kan het voorkomen dat uw zonnepaneel-installatie enige tijd automatisch wordt afgeschakeld. In dergelijke situaties geeft de omvormer dan een afgiftespanning van meer dan 253V en wordt dan automatisch begrensd zodat het lokale netwerk niet wordt overbelast. Als het goed is wordt de omvormer ook weer zo spoedig mogelijk automatisch ingeschakeld. Dit is een verplichte (ingebouwde) beveiliging in je omvormer en je kan hier als eindgebruiker zelf weinig aan doen. Je zal dit effect incidenteel zien op zeer zonnige dagen en met name op locaties met veel zonnepanelen of landelijke gebieden (met beperkte netcapaciteit). Normaliter is het eventuele hierdoor ontstane opbrengstverlies niet schrikbarend (< 5% op jaarbasis). Door de snelle groei van het aantal zonnepaneel installaties, zien we helaas op steeds meer locaties deze netwerkcongesties optreden en helaas neemt ook de frequentie van hoe vaak het gebeurt toe. Indien het in uw situatie frequent voorkomt en u het vermoeden heeft dat daardoor uw opbrengstverlies substantieel is en boven de 5% (op jaarbasis) uitkomt, adviseren wij u om contact op te nemen met uw netbeheerder (via www.netbeheernederland.nl/consumenteninformatie/wie-is-mijn-netbeheerder kunt deze vinden). Hopelijk kan deze dan aangeven of dit een specifiek lokaal netwerk probleem is voor uw locatie en hopelijk ook wat zij hier aan kunnen doen om dit in de toekomst te voorkomen of op te lossen.

Hoe kan ik de units van de RF-LAN responderset het beste monteren?

Omdat beide units via een radiolink met elkaar communiceren, moet u zorgen dat beide units zo dicht mogelijk bij elkaar en beide verticaal tegen een muur of wand worden gemonteerd. Zorg in ieder geval dat ze niet los liggen en/of nabij of op metalen delen zoals radiatoren of PC behuizingen worden gelegd omdat er dan mogelijk geen sprake is van een stabiele verbinding. De oranje ledjes zijn beide continue aan als de verbinding goed is. Ze knipperen als de verbinding twijfelachtig is.

Wat betekenen de ledjes op de RF-LAN responder set?

De geel/oranje leds geven de status aan van de radioverbinding tussen beide units. Als deze beide continue aan zijn, is er sprake van een stabiele radio verbinding. Als deze knipperen wordt er verbinding gezocht . Als ze beiden uit zijn is er geen verbinding mogelijk en moet gezocht worden naar een betere locatie of positie van de responder unit (dichterbij, verticaal en/of weg van metalen delen). De blauwe led op de responder unit knippert als deze verbinding probeert te maken met de server. Na opstarten zal deze enkele minuten knipperen en daarna continu branden als de verbinding in orde is. De groene leds op beide units gaan branden als uw PV installatie opbrengst genereert met een vermogen van meer dan 5 Watt.

Hoe weet ik of mijn RF-LAN Responder goed werkt?

Uw RF-LAN responder bestaat uit 2 onderdelen. De meetunit die is geplaatst bij uw omvormer en de ontvanger welke is geplaatst bij uw modem of router. De meetunit verstuurt draadloos elk uur de meetdata naar de ontvanger. Als op zowel de meetunit als de ontvanger een geel lampje brandt dan is er een juiste radio verbinding. Daarnaast dient u ontvanger aangesloten te zijn op het internet. Op het moment van aansluiten gaat het blauwe lampje knipperen, en bij een correcte verbinding blijft deze continu branden. Het is van belang dat u een ethernet poort op uw modem of router gebruikt welke u normaal ook kunt gebruiken voor internet. Wanneer u alleen een ADSL of kabel-modem met 1 enkele ethernet aansluiting poort gebruikt adviseren wij u een router hierachter te plaatsen. Zorg altijd dat door de router via DHCP een IP-adres wordt toegekend aan de responder en dat poort 80 (voor open internetverkeer) openstaat. Het gebruik van Proxy servers wordt niet ondersteund. Indien er problemen zijn met de internetverbinding (bijvoorbeeld na werkzaamheden van de internetprovider), die niet vanzelf na een tijdje zijn hersteld, kan het voorkomen dat het blauwe lampje uit is gegaan. In dit geval kunt u het beste eerst uw router of modem resetten en hierna de responder (door de netadapter even uit het stopcontact te halen). Het blauwe lampje zal dan even gaan knipperen en daarna continu gaan branden als de verbinding correct is hersteld.

De RF-LAN responder stoort op een televisie kanaal?

De draadloze SolarCare RF-LAN responder maakt gebruik van een radioverbinding in de licentievrije 433~434 MHZ Band. Deze frequentieband wordt o.a. gebruikt voor diverse draadloze in-huis applicaties zoals weerstations en draadloze lichtschakelaars. In deze frequentie band is het toegestaan om met een maximaal zendvermogen van 10 mW radioverbindingen op te zetten. De SolarCare RF-LAN responder voldoet aan alle CE richtlijnen . Hieronder vallen ook de zgn. richtlijnen EN-61000-6-1 Immunity en EN-61000-6-3 Emission . Het uitgezonden vermogen van zowel de meetunit als de responder blijft te allen tijde gegarandeerd onder het maximale toegestane zendvermogen van 10 mW. 1 keer per minuut vindt er gedurende enkele seconden communicatie plaats tussen beide units om data over te sturen. De rest van de tijd zijn de zenders uit. In heel uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat het gebruik van de RF-LAN responder storing veroorzaakt op een bepaald televisiekanaal. Dit uit zich dan in het wegvallen van het beeld 1 keer per minuut bij een bepaald televisie kanaal (op 433 MHz). Deze ongewenste instraling komt veelal doordat er geen goed afgeschermd in-huis coax netwerk is aangelegd door bijvoorbeeld gebruik van beschadigde of te lange coax-kabel of niet correct afgeschermde volledige metalen coax connectoren (NL kabelkeur). Op de website www.kabelkeur.nl kun je alles vinden over de werking van het coax netwerk en het verhelpen van storingen. Omdat de RF-LAN responder vaak in meterkast vlak nabij het kabelmodem is geplaatst, kan het soms helpen om deze wat verder weg te plaatsen van het kabelmodem en/of de netadapter van de responder op een andere stopcontact te plaatsen dan de stekker van het kabelmodem.

Gebruik (RF-)LAN responder in combinatie met de KPN Experiabox V8?

Indien u gebruik maakt van een KPN Experiabox V8, kan het voorkomen dat de (RF-)LAN responder niet (goed) meer functioneert. Doordat op de uitgang van de Experiabox diverse signalen (data en digitale TV) worden verstuurd en er mogelijk meerder applicaties gelijktijdig functioneren, is het mogelijk dat het randapparaat geen IP-adres meer krijgt toegewezen of dat het soms zeer lastig is om de dataverbinding instant te houden of zeer traag wordt. In dit geval zal het blauwe lampje op de responder gaan knipperen of is volledig uit. Dit probleem wordt veroorzaakt door de Experiabox en dit is bekend bij KPN. Een tijdelijke oplossing is dan om tussen de Experiabox en uw randapparatuur (w.o. de responder) een eenvoudige netwerk switch te plaatsen. De beste oplossing is echter om dit probleem bij KPN te melden en vragen om de Experiabox V8 te vervangen door een Experiabox V10 met de meest recente software..

Wat is mijn gebruikersnaam?

Uw gebruikersnaam is gelijk aan uw e-mailadres